Handla nu, betala senare. Njut av flexibiliteten och bekvämligheten med Klarna för alla dina köp

Integritetspolicy

Introduktion

Denna policy är tillämplig i situationer där Nordiccom AB / CT Collection behandlar personuppgifter. Vi vidtar alla relevanta åtgärder för att skydda personlig integritet och handla i linje med gällande dataskyddslagar. Integritetspolicyn är avsedd att tydliggöra och förmedla vilken typ av information vi insamlar och hur denna behandlas. 

GDPR 

Nordiccom AB hanterar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och följer de principer som fastställts eftersom vi värderar din personliga integritet högt. Policyn innefattar all personlig information som samlas in från eller på uppdrag av våra anställda, leverantörer, kunder, och andra affärspartners. 

Personlig information 

Termen “personuppgifter” refererar till information som kan kopplas till en identifierad eller identifierbar individ, såsom namn eller e-postadress. 

De personuppgifter vi samlar in: 

Transparens är viktigt för oss i vår insamling och behandling av personuppgifter. Nordiccom AB insamlar endast nödvändig, relevant och icke-överflödig personinformation i förhållande till det ändamål för vilket den är tänkt. Vanligtvis inhämtas dina personuppgifter när du: 

  • Gör ett köp online eller i butik, för produktleverans eller garantiärenden.
  • Prenumererar på vårt nyhetsbrev. 
  • Ansöker om lediga jobb eller visar intresse för anställning eller samarbeten med oss. 
  • Har annan frivillig interaktion med oss. 

Syftet med att behandla personuppgifter 

I samband med ditt personliga möte eller kontakt med Nordiccom AB, via vår webbplats, telefon, eller e-post, nyhetsbrevsprenumeration eller liknande, registreras du som kund hos oss. Om du önskar kontakt, vill etablera affärsrelationer eller köpa en produkt, kommer dina personuppgifter enbart att användas för det syfte som de överlämnades för. Vi använder eller delar inte personuppgifter på ett sätt som strider mot det ursprungliga insamlingssyftet utan att ha erhållit giltigt medgivande. Vårt mål är att insamla personlig information med ditt medvetande och godkännande. Du kan när som helst avbeställa e-postutskick eller annan kommunikation som baseras på din registrering hos oss. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att kontrollera, rätta, uppdatera, begränsa eller radera dina uppgifter när som helst. Vi kommer att behandla din begäran så fort som möjligt. Du kommer att informeras om det finns förhållanden som fördröjer bearbetningen av din begäran. Vänligen skicka din förfrågan till: hello@ctcolletion.genomain.com

Säkerhet Nordiccom AB har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra och minimera risker som rör obehörig access, spridning, missbruk, modifikation eller förstöring av personuppgifter. Endast auktoriserad personal har tillgång till identifierbar personlig information. Anställda och partners är bundna att behandla sådan information konfidentiellt. 

Hur länge behåller vi data? 

Nordiccom AB kommer att vidta rimliga steg för att behålla personuppgifter så länge som nödvändigt för de syften de samlades in för. Vi behåller dina personuppgifter bara så länge vi behöver för att uppfylla våra åtaganden. 

Anställdas ansvar att efterleva policyn 

Alla anställda hos Nordiccom AB är förpliktigade att respektera och följa denna policy.

Back to Top
Produkten har lagts till i din varukorg
Skip to content